هاست ویندوزی ایران

 • پلن WH1

  $10/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضای میزبانی
   500MB
  • پنهای باند
   50GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • کنترل پنل
   پلسک
 • پلن WH2

  $18/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضای میزبانی
   1GB
  • پنهای باند
   100GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • کنترل پنل
   پلسک
 • پلن WH3

  $30/ماهیانه
  سفارش دهید
  • فضای میزبانی
   3GB
  • پنهای باند
   300GB
  • بانک اطلاعاتی
   نامحدود
  • کنترل پنل
   پلسک